Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-234683-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện cho doanh nghiệp liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ nghỉ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Bước 2: Nộp hồ sơ
Người đại diện cho doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo thời gian quy định trên. Chuyên viên thụ lý thẩm tra tính chính xác của hồ sơ:
- Nếu không đủ điều kiện cấp giấy thì lập phiếu chuyển đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định
- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn
Bước 3: Phối hợp với các cơ quan liên quan
Bộ phận tíêp nhận và trả kết quả xử lý, đồng thời cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số doanh nghiệp, trong thời gian 5 ngày làm việc hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia sẽ trả mã số doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp
Bước 4: Trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư thu phí, lệ phí và trả kết quả cho người đại diện của tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp Tổ chức uỷ quyền cho người khác đi nhận kết quả thì phải xuất trình giấy giới thiệu của Tổ chức đó
Thông báo lập Văn phòng đại diện (01 bản chính theo mẫu quy định)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (01 bản sao có công chứng)
Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thành lập văn phòng đại diện (01 bản chính)
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (01 bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của VPĐD 100.000 đồng/1 lần cấp

0
27