Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-BS1071
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết) hoặc truy cập vào trang điện tử của UBND cấp huyện để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Cụ thể sau:
+ Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
Cá nhân có nhu cầu chuyển công tác nộp hồ sơ, công chức thụ lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định. Nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn.
Bước 3: Nhận kết quả:
Theo thời gian quy định trong phiếu hẹn cá nhân có nhu cầu chuyển công tác mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện để nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ áp dụng đối với đối tượng đã được công nhận là công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;
Công chức cấp xã phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được điều động, tiếp nhận.
Công chức đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
Công chức không phải là đối tượng đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật;
Đảm bảo các điều kiện theo quy định của ngành Quân sự (nếu có).
Đơn xin chuyển công tác của công chức có nhu cầu theo mẫu số 01 ban hành kèm theo (01 bản chính);
Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của Chủ tịch UBND cấp xã nơi sử dụng công chức (01 bản chính);
Văn bản đồng ý tiếp nhận của Chủ tịch UBND cấp xã nơi công chức xin chuyển đến (01 bản chính);
Quyết định bổ nhiệm (01 bản sao). Trường hợp không có quyết định bổ nhiệm thì phải có 01 bản sao sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của Bảo hiểm xã hội cấp huyện kèm theo hồ sơ;
Phiếu đánh giá công chức của năm gần nhất (01 bản chính);
Văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng (01 bản sao);
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (01 bản chính).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
36