Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-BS1081
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau và Hạt Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau và Hạt Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại, trên địa bàn huyện nào nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm huyện đó, đối với huyện nào không có hạt Kiểm lâm và thành phố Cà Mau nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, số 51 A, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ được nộp trực tiếp theo thời gian nêu trên hoặc gửi qua đường bưu điện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì tiếp nhận, ghi vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả:
Tổ chức, cá nhân đem theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ, theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.
Trường hợp không cấp giấy phải thông báo rõ lý do bằng văn bản.
Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại, đề nghị phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT, bản chính 01 bản.
Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-BS1081
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40