Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-BS296
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng y tế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện tổ chức và cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ: Phòng y tế cấp huyện và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả của Sở Y tế. (Số 155A, Bùi Thị Trường, phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), thời gian cụ thể như sau:
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Công chức thụ lý kiểm tra thành phần hồ sơ:
- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định
- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn
Bước 3: Trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế thu lệ phí và trả kết quả cho Phòng y tế cấp huyện và cá nhân theo phiếu hẹn. Trường hợp nếu cử người khác đi nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức và cá nhân đó
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có các điều kiện sau đây:
1. Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc
2. Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh; theo quy định của Luật dược ban hành
3. Có đạo đức nghề nghiệp
4. Có đủ sức khoẻ để hành nghề dược
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Người sau đây không được cấp Chứng chỉ hành nghề dược:
1. Bị cấm hành nghề dược theo bản án, quyết định của Toà án
2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
3. Đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính
4. Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược
5. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (01 bản theo mẫu)
Các văn bằng chuyên môn có công chứng hoặc chứng thực (01 bản sao)
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược cư trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó dang công tác, nếu là cán bộ, công chức (01 bản chính)
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp (01 bản chính)
Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng dầu cơ sở đó cấp (01 bản chính)
Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan (01 bàn chính theo mẫu)
Giấy chứng minh nhân dân (01 bản sao)
02 ảnh chân dung cỡ 4cm X 6cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
Tải về
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Tải về
Giấy xác nhận về thời gian thực hành
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề dược (áp dụng đối với người Việt Nam) - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-BS296
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39