Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-BS320
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Nhà đầu tư xem thủ tục hành chính có nhu cầu thực hiện được đăng trên Website: http://banqlkkt.camau.gov.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (địa chỉ số 84, đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ
- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ
Bước 2. Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau theo thời gian quy định trên. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra thành phần, tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ làm lại đúng theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận hồ sơ và viết biên nhận
Bước 3. Trả kết quả: Theo thời gian trong biên nhận, Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (trường hợp nhận hộ, người nhận phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người được ủy quyền)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3)(bản chính)
Bản photocopy của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp
Văn bản ủy quyền kèm theo bản photocopy của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật
Bản photocopy chứng chỉ hành nghề (ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
Đối với thành viên (cổ đông) sáng lập là pháp nhân phải có thêm: Bản photocopy Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác; Bản photocopy điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương khác; Bản photocopy một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm(bản chính)
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, Hợp đồng BCC, Điều lệ doanh nghiệp (nếu có)(bản photocopy)
Hồ sơ thành lập Công ty hợp danh:
a) Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty hợp danh (theo mẫu Phụ lục I-5)(bản chính);
b) Dự thảo Điều lệ công ty (bản chính);
c) Danh sách thành viên Công ty hợp danh (theo mẫu II-3)(bản chính)
d) Giấy tờ chứng thực cá nhân là thành viên hợp danh (Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác)(bản photocopy)
e) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (bản chính)
f) Chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (bản photocopy)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
a) Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty hợp danh
Tải về
Danh sách thành viên Công ty hợp danh
Tải về
Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100.000 đồng/1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty hợp danh (Áp dụng cho dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-BS320
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28