Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-BS336
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 37 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Nhà đầu tư xem thủ tục hành chính có nhu cầu thực hiện được đăng trên Website: http://banqlkkt.camau.gov.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (địa chỉ số 84, đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ
- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ
Bước 2. Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau theo thời gian quy định trên. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra thành phần, tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ làm lại đúng theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận hồ sơ và viết biên nhận
Bước 3. Trả kết quả: Theo thời gian trong biên nhận, Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (trường hợp nhận hộ, người nhận phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người được ủy quyền)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thẩm tra các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dự án
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3)(bản chính)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (dự án có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng)(bản chính)
Văn bản chứng minh tư cách pháp lý nhà đầu tư (Văn bản uỷ quyền kèm bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư(bản chính)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có)(bản photocopy)
Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện cần bổ sung:
- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (dự án quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam)(bản chính)
- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (dự án có quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng Việt Nam)(bản chính)
Bản photocopy Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Hồ sơ thành lập Công ty hợp danh:
a) Dự thảo Điều lệ công ty (bản chính)
b) Danh sách thành viên Công ty hợp danh (theo mẫu II-3)(bản chính)
c) Giấy tờ chứng thực cá nhân là thành viên hợp danh (Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác)(bản photocopy)
d) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (bản chính)
e) Chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (bản photocopy)
Số bộ hồ sơ: 10 bộ (trong đó có 01 bộ gốc). (Ghi chú: Đối với các bản photocopy khi nộp hồ sơ, người đến làm thủ tục cần mang theo bản chính để đối chiếu)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3)
Tải về
Danh sách thành viên Công ty hợp danh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký kinh doanh cho Công ty hợp danh 100.000 đồng/1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20