Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CMU-BS539
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại Điều 7 của Nghị định này thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2: Nộp hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
- Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
- Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu UBND cấp xã thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
+ Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
+ Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo đúng qui định.
Bước 3: Nhận kết quả: Người yêu cầu chứng thực, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã theo giấy hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự.
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [178]
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Cà Mau
Cấp bản sao từ sổ gốc - Cà Mau
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Cà Mau
Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường - Cà Mau
Gia hạn giấy phép dạy thêm - Cà Mau
Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh - Cà Mau
Thành lập trường trung học phổ thông - Cà Mau
Liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, đại học - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Cà Mau
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Cà Mau
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương - Cà Mau
Đăng ký Hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký khi hợp tác xã chia - Cà Mau
Đăng ký khi hợp tác xã tách - Cà Mau
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất - Cà Mau
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi bị mất) - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Cà Mau
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp giải thể tự nguyện) - Cà Mau
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Cà Mau
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã - Cà Mau
Thông báo về việc góp vốn mua cổ phần thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Cà Mau
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Cà Mau
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Cà Mau
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã - Cà Mau
Cấp Chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản) - Cà Mau
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) - Cà Mau
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Cà Mau
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Cà Mau
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Cà Mau
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Cà Mau
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Cà Mau
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Cà Mau
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Cà Mau
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Cà Mau
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Cà Mau
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Cà Mau
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Cà Mau
Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn - Cà Mau
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng - Cà Mau
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Cà Mau
Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở - Cà Mau
Công chứng hợp đồng đổi nhà ở - Cà Mau
Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở - Cà Mau
Công chứng hợp đồng thuê nhà ở - Cà Mau
Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở - Cà Mau
Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở - Cà Mau
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở - Cà Mau
Công chứng di chúc - Cà Mau
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Cà Mau
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch - Cà Mau
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Cà Mau
Công chứng văn bản khai nhận di sản - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai - Cà Mau
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Cà Mau
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Cà Mau
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Cà Mau
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng - Cà Mau
Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Cà Mau
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Cà Mau
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ - Cà Mau
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Cà Mau
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Cà Mau
Thành lập Văn phòng công chứng - Cà Mau
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng - Cà Mau
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Cà Mau
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Cà Mau
Cho phép hội đặt văn phòng đại diện - Cà Mau
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Cà Mau
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Cà Mau
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - Cà Mau
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Cà Mau
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Cà Mau
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật - Cà Mau
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật - Cà Mau
Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật - Cà Mau
Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác - Cà Mau
Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác - Cà Mau
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cà Mau
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cà Mau
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Cà Mau
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Cà Mau
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Cà Mau
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Cà Mau
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Cà Mau
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Cà Mau
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Cà Mau
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Cà Mau
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài - Cà Mau
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Cà Mau
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Cà Mau
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - Cà Mau
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Cà Mau
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh - Cà Mau
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần - Cà Mau
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp - Cà Mau
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cà Mau
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên - Cà Mau
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích - Cà Mau
Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác - Cà Mau
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh - Cà Mau
Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân - Cà Mau
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Cà Mau
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết - Cà Mau
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế - Cà Mau
Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Cà Mau
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh) - Cà Mau
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Cà Mau
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Cà Mau
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Cà Mau
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) - Cà Mau
Bán doanh nghiệp tư nhân - Cà Mau
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Cà Mau
Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cà Mau
Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần - Cà Mau
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Cà Mau
Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cà Mau
Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần - Cà Mau
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Cà Mau
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cà Mau
Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần - Cà Mau
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Cà Mau
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Cà Mau
Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần - Cà Mau
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần - Cà Mau
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Cà Mau
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty Trách nhiệm hữu hạn - Cà Mau
Thông báo tạm ngừng kinh doanh - Cà Mau
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo - Cà Mau
Giải thể doanh nghiệp - Cà Mau
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án - Cà Mau
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Cà Mau
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp - Cà Mau
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp - Cà Mau
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Cà Mau
Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên - Cà Mau
Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật - Cà Mau
Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật - Cà Mau
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa - Cà Mau
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận - Cà Mau
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Cà Mau
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận - Cà Mau
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Cà Mau
Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia - Cà Mau
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ - Cà Mau
Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Cà Mau
Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ - Cà Mau
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ - Cà Mau
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện - Cà Mau
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Cà Mau
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Cà Mau
Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế) - Cà Mau
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp - Cà Mau
Giải quyết hỗ trợ học nghề - Cà Mau
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Cà Mau
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Cà Mau
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) - Cà Mau
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Cà Mau
Thẩm định phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức - Cà Mau
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Cà Mau
Số hồ sơ:
T-CMU-BS539
Cơ quan hành chính:
Cà Mau
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26