Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-031849-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định nêu trên (trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường 83 ngày, UBND thành phố 07 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoặc Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) hoặc gửi qua đường bưu điện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu hẹn giải quyết hồ sơ và hẹn ngày đi kiểm tra thực tế
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ
Bước 3: Kiểm tra thực tế
+ Trường hợp kiểm tra “Đạt“ thì trình Hội đồng thẩm định Đề án
+ Trường hợp kiểm tra “Không đạt” thì yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung
Bước 4: Tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án
+ Trường hợp Hội đồng nhận xét về Đề án “ĐẠT” thì chuẩn bị hồ sơ trình ký
+ Trường hợp Hội đồng nhận xét về Đề án “KHÔNG ĐẠT” sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện những kết luận của Hội đồng thẩm định
Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều).
+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu hẹn giải quyết hồ sơ; trường hợp mất Phiếu hẹn giải quyết hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân)
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn giải quyết hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người đến nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật Khoáng sản năm 2010 hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản năm 2010 thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản năm 2010
- Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản
- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản
- Hộ kinh doanh quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
+ Được Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò
+ Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản
+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định)
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (theo mẫu quy định)
Đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch (theo mẫu quy định)
Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại, bản chính hoặc bản sao có chứng thực
Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, bản chính hoặc bản sao có chứng thực
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản chính hoặc bản sao có chứng thực
Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài, bản chính hoặc bản sao có chứng thực
Văn bản của ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch xác nhận về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điểm c Khoản Điều 40 Luật Khoáng sản, bản chính hoặc bản sao có chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản
Tải về
Đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha 4.000.000 đồng/01 giấy phép
Diện tích thăm dò trên 50.000 ha 15.000.000 đồng/01 giấy phép Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền
Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha 10.000.000 đồng/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-031849-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18