Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-063238-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp, nhận hồ sơ: - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (số 02 đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều).
- Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đúng về thể thức, hình thức thì tiếp nhận và viết biên nhận nhận hồ sơ hoặc ký nhận vào sổ Công văn đi của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
+ Trường hợp hồ sơ không đúng về thể thức, hình thức, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ bổ sung hồ sơ.
Bước 3:: Bộ phận tiếp nhận chuyển phòng nghiệp vụ thẩm định
Bước 4: Chuyên viên phòng nghiệp vụ thẩm định hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trình ký.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, sai quy định thì trình ký văn bản gửi trả hồ sơ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Bước 5: Nhận, trả kết quả: - Công chức trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Nhận kết quả tại: Số 02 đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều.
- Thời gian nhận kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu (ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân được phép thăm dò hoặc khai thác, chế biến khoáng sản có quyền để thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật
Người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khi giấy phép vẫn còn hiệu lực và phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Luật Khoáng sản và khoản 2 Điều 17 của Nghị định này. Trường hợp không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động thì giải quyết như sau:
a) Người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến được chuyển nhượng quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến cho tổ chức, cá nhân khác phù hợp với quy định tại Điều 53 của Nghị định này;
b) Trường hợp người được thừa kế quyền thăm dò hoặc quyền khai thác, chế biến khoáng sản không thực hiện quyền chuyển nhượng trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ thời điểm được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật thì giấy phép thăm dò hoặc giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản được coi là hết hạn.
Trường hợp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản không còn hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì người được thừa kế có quyền và thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 30, các điểm b, c và d khoản 2 Điều 40 của Luật Khoáng sản, khoản 2 Điều 57 của Nghị định này
Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường (01 bản)
Dự thảo Giấy phép của Ủy ban nhân dân thành phố (01 bản)
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền chế biến khoáng sản
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế
Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản (Mẫu số 25)
Tải về
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 15)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-063238-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

1
29