Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-087833-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Phòng Tài nguyên và Môi trường 24 ngày; cơ quan Thuế 03 ngày và Ủy ban nhân dân quận, huyện 04 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện. Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lê thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày đến nhận Thông báo nộp thuế.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: Nhận Thông báo nộp thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện.: + Người đến nhận Thông báo nộp thuế xuất trình Phiếu nhận hồ sơ, ký nhận Thông báo nộp thuế.
+ Nộp thuế và nhận Biên lai tại Kho bạc nhà nước quận, huyện; mang Biên lai nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện và được hẹn ngày trả kết quả.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện.: + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải nộp bản sao photo Giấy chứng minh nhân dân và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có Giấy ủy quyền theo quy định.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và ký tên vào Sổ địa chính; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong thời gian thụ lý hồ sơ không phát sinh tranh chấp, không có đơn ngăn chặn của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Tòa án, Thi hành án
Vị trí đất xin ghi nhận tài sản phải phù hợp với quy hoạch
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định), có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất, 03 bản chính
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 bản chính và 02 bản sao có chứng thực. (bản sao photo phải đúng tỷ lệ 100% từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính không phóng to hay thu nhỏ)
Giấy phép xây dựng, 01 bản chính và 02 bản sao có chứng thực (chỉ áp dụng cho trường hợp nhà ở xây dựng sau ngày 01/7/2004)
Bản vẽ hiện trạng nhà do một đơn vị có chức năng tư vấn thiết kế xây dựng lập có xác nhận của Ban Quản lý dự án công trình xây dựng đúng quy chuẩn (chỉ áp dụng cho trường hợp nhà ở không có giấy phép xây dựng và nằm trong khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ: 1/500)
Bản vẽ hiện trạng nhà do một đơn vị có chức năng tư vấn thiết kế xây dựng lập và Tờ tường trình nguồn gốc nhà ở, đất ở có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất, 01 bản chính và 02 bản sao có chứng thực (chỉ áp dụng cho trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01/7/2004)
Các loại giấy tờ khác có liên quan như: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng,.01 bản chính và 02 bản sao photo (nếu có)
Đơn xin cấp số nhà được cơ quan Công an và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất xác nhận, 01 bản chính và 02 bản sao photo (nếu có)
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc các lọai giấy tờ khác có liên quan nếu đăng ký đứng tên một người trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 bản chính và 02 bản sao photo
Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc lập, có các hộ tứ cận ký giáp ranh và được Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất xác nhận, 01 bản chính và 02 bản sao photo (chỉ áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ) không có kích thước, không có đường dẫn vào thửa đất hoặc không xác định được số tờ bản đồ, số thửa để cập nhật)
Hồ sơ trích đo địa chính do đơn vị có chức năng đo đạc lập, 03 bản chính (chỉ áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ) không có kích thước, không có đường dẫn vào thửa đất hoặc không xác định được số tờ bản đồ, số thửa để cập nhật)
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định), 01 bản chính
Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất hoặc Thông báo nộp tiền sử dụng đất, 01 bản chính và 02 bản sao photo
Biên lai nộp tiền, 01 bản chính và 02 bản sao photo (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp đổi Giấy chứng nhận 20.000đồng/giấy (đối với các quận); 10.000 đồng/giấy (đối với các huyện)
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân (trường hợp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-087833-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19