Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-140941-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số lần đầu).03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mã số).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).: + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Đối với hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản lần đầu:
* Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (theo mẫu quy định);
* Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền);
* Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (theo mẫu quy định): dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách thành phố do chủ đầu tư lập; dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách quận, huyện; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn do Phòng Tài chính quận, huyện lập.
Đối với đơn vị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số:
* Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận:
. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số có nêu rõ: tên đối tượng được cấp mã số (đơn vị hay dự án đầu tư); mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp; nguyên nhân mất Giấy chứng nhận.
* Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận:
. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mã số;
. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu quy định);
. Giấy chứng nhận mã số đã được cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (mẫu 08B-MSNS-BTC)
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (mẫu 04-MSNS-BTC);
Tải về
Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mẫu 07-MSNS-BTC);
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23