Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-145618-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp, nhận hồ sơ: - Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (số 02 đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều).
- Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đúng về thể thức, hình thức thì tiếp nhận và viết biên nhận nhận hồ sơ hoặc ký nhận vào sổ Công văn đi của Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Trường hợp hồ sơ không đúng về thể thức, hình thức, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hồ sơ.
Bước 3:: Bộ phận tiếp nhận chuyển phòng nghiệp vụ thẩm định
Bước 4: Chuyên viên phòng nghiệp vụ thẩm định hồ sơ:: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trình ký.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, sai quy định thì trình ký văn bản gửi trả hồ sơ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
Bước 5: Nhận, trả kết quả: - Công chức trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Nhận kết quả tại: Số 02 đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều;
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu (ngày lễ nghỉ).
Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường; (1 bản chính)
Dự thảo Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dùng cho tổ chức) (mẫu số 11/ĐK); (1 bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (1 bản sao)
Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh (bản sao)
Trích lục bản đồ địa chính vị trí khu đất xin chuyển mục đích (trường hợp chuyển mục đích một phần của thửa đất) hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất
Ý kiến của Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện về sự phù hợp quy hoạch của địa phương nơi tổ chức kinh tế xin chuyển mục đích sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực)
Văn bản thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (1 bản sao)
Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường kèm theo quyển Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường (đối với ngành nghề gây ô nhiễm môi trường); (1 bản sao)
Xác nhận phòng cháy chữa cháy (đối với ngành nghề dễ gây cháy nổ); (1 bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 11/ĐK)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-145618-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21