Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-159090-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất (trong đó Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 05 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện 15 ngày, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi đến, cơ quan Thuế 03 ngày, UBND quận, huyện 03 ngày) (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND quận, huyện cấp Giấy chứng nhận)
- 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất (trong đó Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường 03 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi đến (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận; chỉnh lý Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Nhận Thông báo nộp thuế tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Người đến nhận Thông báo nộp thuế xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, ký nhận Thông báo nộp thuế
+ Nộp thuế và nhận Biên lai tại Kho bạc nhà nước quận, huyện; mang Biên lai nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và được hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Nhận kết quả tại phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều)
+ Người nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Giấy biên nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết
+ Công thức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận
: - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu:
Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định)
Danh sách nhà, công trình xây dựng khác trên cùng một thửa đất (theo mẫu quy định) (nếu có)
Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng, bản chính và 01 bản sao photo
Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (trường hợp không có bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bản sao văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà ở, công trình xây dựng)
Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP
Bản sao có chứng thực chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật)
Bản sao có chứng thực chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên mua (nếu có)
Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng mà không đo vẽ lại; trường hợp nhà chung cư thì có bản vẽ mặt bằng xây dựng ngôi nhà chung cư, bản vẽ mặt bằng của tầng nhà có căn hộ, trường hợp bản vẽ mặt bằng của tầng nhà không thể hiện rõ kích thước của căn hộ thì phải có bản vẽ mặt bằng của căn hộ đó
Đối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản thì những trường hợp chuyển nhượng từ ngày 10 tháng 12 năm 2009 (Nghị định số 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản, bản chính và 01 bản sao photo
Danh mục nhà ở, căn hộ, công trình xây dựng và các phần sở hữu riêng khác đề nghị cấp Giấy chứng nhận (đối với trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đồng thời cho nhiều chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng), bản chính và 01 bản sao photo
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu quy định), (02 bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách nhà, công trình xây dựng khác trên cùng một thửa đất
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) + 100.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với tổ chức); + 25.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với cá nhân khu vực các quận)
Cấp mới Giấy chứng nhận đối với trường hợp có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất 500.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với tổ chức); + 100.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với cá nhân khu vực các quận)
Phí thẩm định đối với cá nhân, hộ gia đình 1. Cấp giấy CNQSDĐ tại các xã, thị trấn: Diện tích sử dụng dưới 1.000m2: 120.000 ngàn đồng; Diện tích sử dụng từ 1.000m2 đến dưới 2.000m2: 150.000 ngàn đồng; Diện tích sử dụng từ 2.000m2 trở lên: 180.000 ngàn đồng 2. Cấp giấy CNQSDĐ tại các phường: Diện tích sử dụng dưới 1.000m2: 350.000 ngàn đồng; Diện tích sử dụng từ 1.000m2 đến dưới 2.000m2: 400.000; Diện tích sử dụng từ 2.000m2 trở lên: 450.000 ngàn đồng
Phí thẩm định đối với tổ chức Diện tích sử dụng dưới 1 ha: 900.000 ngàn đồng Diện tích sử dụng từ 1 ha đến dưới 2 ha: 1.000.000 Diện tích sử dụng từ 2 ha đến dưới 5 ha: 1.200.000 ngàn đồng Diện tích sử dụng từ 5 ha trở lên: 1.500.000 ngàn đồng
Xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận 50.000 đồng/lần.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán - Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ:
T-CTH-159090-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19