Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-159220-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 20 ngày làm việc
- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp cho thuê lại đất trong khu công nghiệp). Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đăng ký việc cho thuê vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính hoặc xác nhận việc cho thuê vào Giấy chứng nhận đã cấp của bên cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại quyền sử dụng đất (đối với đất trong khu công nghiệp)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Nhận Thông báo nộp thuế tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Người đến nhận Thông báo nộp thuế xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, ký nhận Thông báo nộp thuế
+ Nộp thuế và nhận Biên lai tại Kho bạc nhà nước quận, huyện; mang Biên lai nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và được hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều)
+ Người nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Giấy biên nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu:
Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Giấy chứng nhận; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất
Vị trí đất xin cho thuê chưa có quyết định thu hồi đất
Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có)
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu quy định), (02 bản)
Đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:
+ Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bản chính và 01 bản sao photo
+ Bản gốc giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP)
Đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất:
+ Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, bản chính và 01 bản sao photo
+ Bản gốc giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai)
Đối với trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất:
+ Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất, bản chính và 01 bản sao photo
+ Bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP)
+ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất, bản chính và 01 bản sao photo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) +100.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với tổ chức) +25.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với cá nhân khu vực các quận)
Cấp mới Giấy chứng nhận đối với trường hợp có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất +500.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với tổ chức) +100.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với cá nhân khu vực các quận)
Xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) + 50.000 đồng/lần cấp (đối với tổ chức) + 20.000 đồng/lần cấp (đối với cá nhân khu vực các quận)
Xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất + 50.000 đồng/lần cấp (đối với tổ chức) + 50.000 đồng/lần cấp (đối với cá nhân khu vực các quận)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-159220-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20