Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-166960-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Thuế, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Phòng Tài nguyên và Môi trường 16 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện 04 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện. Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày đến nhận Thông báo nộp thuế.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: Nhận Thông báo nộp thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện.: + Người đến nhận Thông báo nộp thuế xuất trình Phiếu nhận hồ sơ, ký nhận Thông báo nộp thuế.
+ Nộp thuế và nhận Biên lai tại Kho bạc Nhà nước quận, huyện; mang Biên lai nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện và được hẹn ngày trả kết quả.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân quận, huyện.: + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải nộp bản sao photo Giấy chứng minh nhân dân và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có Giấy ủy quyền theo quy định.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và ký tên vào Sổ địa chính; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Đơn xin gia hạn sử dụng đất (theo mẫu quy định), 03 bản
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 01 bản chính và 02 bản sao có chứng thực (bản sao photocopy phải đúng tỷ lệ 100% từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính không phóng to hay thu nhỏ)
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định), 02 bản
Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc lập, có các hộ tứ cận ký giáp ranh và được Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất xác nhận (chỉ áp dụng đối với trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ) không có kích thước, không có đường dẫn vào thửa đất hoặc không xác định được số tờ bản đồ, số thửa để cập nhật), 01 bản chính và 02 bản sao photo
Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc lập (chỉ áp dụng đối với trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ) không có kích thước, không có đường dẫn vào thửa đất hoặc không xác định được số tờ bản đồ, số thửa để cập nhật), 03 bản
Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc lập, có các hộ tứ cận ký giáp ranh và đượcỦy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi có đất xác nhận, 01 bản chính và 02 bản sao photo
Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất, 01 bản chính và 02 bản sao photo
Biên lai nộp tiền, 01 bản chính và 02 bản sao photo (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn xin gia hạn sử dụng đất (mẫu 13/ĐK);
- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01/LPTB)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí chứng nhận biến động đất đai : 15.000đồng/giấy (đối với các quận); 7.500đồng/giấy (đối với các huyện)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-166960-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
25