Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-253420-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận, chỉnh lý Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều).
+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu tiếp nhận và trả kết quả và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu tiếp nhận và trả kết quả thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu tiếp nhận và trả kết quả và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ Bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đất không tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án; Đất không có thông báo hoặc quyết định thu hồi đang có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu, cụ thể:
+ Đất ở tại các phường, thị trấn: diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn 40 m2.
+ Đất ở tại các xã: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn 60 m2.
Ngoài mức diện tích đất ở tối thiểu quy định nêu trên, các thửa đất được phép tách thửa phải có bề rộng và chiều sâu của thửa đất ≥4m.
Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (theo mẫu quy định)
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp thu hồi một phần thửa đất)
Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất và Mảnh trích đo địa chính thửa đất hoặc trích lục bản đồ địa chính (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): + 100.000 đồng/Giấy chứng nhận (đối với tổ chức) + 25.000 đồng/Giấy chứng nhận (đối với cá nhân khu vực các quận)
Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đối với trường hợp có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: + 500.000 đồng/Giấy chứng nhận (đối với tổ chức) + 100.000 đồng/Giấy chứng nhận (đối với cá nhân khu vực các quận)
Lệ phí xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): + 50.000 đồng/lần cấp (đối với tổ chức) + 20.000 đồng/lần cấp (đối với cá nhân khu vực các quận)
Lệ phí xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: + 50.000 đồng/lần cấp (đối với tổ chức) + 50.000 đồng/lần cấp (đối với cá nhân khu vực các quận)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
32