Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-253432-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính (trong đó Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 17 ngày, cơ quan Thuế 03 ngày). Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình bản chính Biên lai hoặc Giấy nộp tiền hoặc chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để đối chiếu
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ
Bước 3: Nhận Thông báo nộp thuế tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Người đến nhận Thông báo nộp thuế xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, ký nhận Thông báo nộp thuế
+ Nộp thuế và nhận Biên lai tại Kho bạc nhà nước quận, huyện; mang Biên lai nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và được hẹn ngày trả kết quả
Bươc 4: Nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều)
+ Người nhận kết quả phải mang theo Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Giấy biên nhận hồ sơ thì tổ chức phải làm Tờ cam kết
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu:
Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc bản án hoặc quyết định thi hành án hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan thi hành án, bản chính và 01 bản sao photo
Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bản chính và 01 bản sao photo
Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nếu có)
Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định (đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân)
Bản chụp các chứng từ hợp lệ làm căn cứ chứng minh các loại chi phí theo quy định (đối với trường hợp cá nhân đề nghị được áp dụng tính thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản)
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu quy định), (02 bản)
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với tổ chức) (theo mẫu quy định), (02 bản)
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (đối với cá nhân) (theo mẫu quy định), (02 bản)
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT bao gồm:
(*) Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm: Bản gốc giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP)
(*) Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm:
Bản gốc giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai)
(*) Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm:
. Bản gốc giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP); . Trường hợp bên chuyển nhượng là chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thì phải có văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND phường, xã, thị trấn hoặc của UBND quận, huyện theo quy định của pháp luật, bản chính và 01 bản sao photo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) +100.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với tổ chức); +25.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với cá nhân khu vực các quận)
Cấp mới Giấy chứng nhận đối với trường hợp có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất +500.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với tổ chức); +100.000đồng/Giấy chứng nhận (đối với cá nhân khu vực các quận)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý Hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-253432-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
13