Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-253446-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong đó Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Sở Tài nguyên và Môi trường 10 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố 05 ngày)
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định gia hạn sử dụng đất, Chỉnh lý Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: - Nhận Thông báo nộp thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Người đến nhận Thông báo nộp thuế xuất trình Phiếu tiếp nhận và trả kết quả, ký nhận Thông báo nộp thuế.
+ Nộp thuế và nhận Biên lai tại Kho bạc Nhà nước quận, huyện; mang Biên lai nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường và được hẹn ngày trả kết quả.
Bước 4: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều).
+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu tiếp nhận và trả kết quả và Giấy giới thiệu của tổ chức, trường hợp mất Phiếu tiếp nhận và trả kết quả thì tổ chức phải làm Tờ cam kết.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu tiếp nhận và trả kết quả và Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Tờ cam kết, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ Bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Đơn Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định)
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất (bản sao) (nếu có)
Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất) (bản sao) (nếu có)
Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư
Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có) (bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính đối với trường hợp có 2 bản chính)
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu quy định), (02 bản)
Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định), (02 bản)
Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (theo mẫu quy định), (02 bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất
Tải về
Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) + 50.000 đồng/lần cấp (đối với tổ chức) + 20.000 đồng/lần cấp (đối với cá nhân khu vực các quận)
Lệ phí xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất + 50.000 đồng/lần cấp (đối với tổ chức) + 50.000 đồng/lần cấp (đối với cá nhân khu vực các quận)

0
19