Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-273604-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2:: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thú y (số 324, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3:: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thú y.
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu; viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nơi tập trung động vật trên cạn tại sân bay, sân ga, bến cảng phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh thú y sau đây:
+ Có địa điểm thuận lợi để thực hiện việc kiểm tra động vật, sản phẩm động vật;
+ Có biện pháp ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vật bên ngoài;
+ Có cầu dẫn chuyên dùng cho gia súc lên, xuống phương tiện vận chuyển;
+ Có đủ nước dùng đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
+ Được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần tập trung, bốc xếp động vật;
+ Có biện pháp xử lý nước thải, chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường.
- Nơi tập trung, bốc xếp động vật trên cạn tại cơ sở chăn nuôi phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Có đủ diện tích, thuận tiện để thực hiện việc kiểm tra động vật;
+ Có biện pháp ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vật bên ngoài;
+ Có cầu dẫn chuyên dùng cho gia súc lên, xuống phương tiện vận chuyển;
+ Có đủ nước dùng đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
+ Có biện pháp xử lý nước thải, chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường.
- Nơi thu gom, tập trung động vật trên cạn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Địa điểm cách biệt với khu dân cư, công trình công cộng, các cơ sở chăn nuôi;
+ Có biện pháp ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vật bên ngoài;
+ Có cầu dẫn chuyên dùng cho gia súc lên, xuống phương tiện vận chuyển;
+ Có đủ nước dùng đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
+ Được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần tập trung, bốc xếp động vật;
+ Có biện pháp xử lý nước thải, chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường.
- Nơi tập trung sản phẩm động vật trên cạn phải bảo đảm điều kiện sau đây:
+ Có kho bảo quản đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định;
+ Kho phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần tập trung sản phẩm động vật;
+ Có đủ nước dùng đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
+ Có biện pháp xử lý nước thải, chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường.
- Nơi tập trung để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật dưới nước và lưỡng cư phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y sau đây:
+ Thuận lợi cho việc kiểm tra động vật, sản phẩm động vật;
+ Có biện pháp ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vật bên ngoài;
+ Có đủ nước dùng đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
- Được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước và sau mỗi lần tập trung, bốc xếp động vật, sản phẩm động vật;
- Có biện pháp xử lý nước thải, chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường.
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu quy định)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh, bản sao công chứng
Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-273604-TT
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21