Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-BS398
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - 30 ngày làm việc (đối với trường hợp không phải kiểm tra cơ sở)
- 50 ngày làm việc (đối với trường hợp phải kiểm tra cơ sở)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 09, Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Số lần thông báo không quá 02 lần, trừ những lần chủ nguồn thải không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: Kiểm tra cơ sở: Kiểm tra cơ sở:
+ Trường hợp cần thiết đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ nêu tại điểm c khoản 3 Điều 9 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Khoảng thời gian kiểm tra đối với một cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình tự xử lý chất thải nguy hại không quá 02 ngày
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, (số 09, đường Cách mạng tháng tám, quận Ninh Kiều) hoặc nhận qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ
+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân)
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, vào Sổ theo dõi trả kết quả; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận; trao kết quả cho người nhận
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chủ nguồn thải chất thải nguy hại đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại khi có một trong các trường hợp sau:
+ Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng chất thải nguy hại đã đăng ký
+ Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở
+ Bổ sung thêm cơ sở phát sinh chất thải nguy hại hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký
+ Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ
+ Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại so với thực tế hoạt động
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu quy định)
Bản gốc Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là chất thải thông thường tại điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là chất thải nguy hại)
Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý chất thải nguy hại (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý chất thải nguy hại)
Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung
Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không yêu cầu chứng thực theo quy định của pháp luật nhưng phải được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang bản sao để tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản sao trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không có dấu pháp nhân thì khi ký hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 phải có chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại không được phép ủy quyền cho các pháp nhân khác ngoài pháp nhân (nếu có) của cơ sở phát sinh chất thải nguy hại ghi trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại để ký, đóng dấu các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, kế hoạch, báo cáo lập theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (mỗi bộ hồ sơ được đóng quyển)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-BS398
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18