Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-BS632
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
- Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND quận, huyện.
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả và trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ Bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực.
- Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không quá 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [164]
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) - Cần Thơ
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Cần Thơ
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Cần Thơ
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Cần Thơ
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Cần Thơ
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Cần Thơ
Cấp bản sao từ Sổ gốc - Cần Thơ
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - Cần Thơ
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương - Cần Thơ
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương - Cần Thơ
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương - Cần Thơ
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - Cần Thơ
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương - Cần Thơ
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Cần Thơ
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương - Cần Thơ
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương - Cần Thơ
Cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện - Cần Thơ
Cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện - Cần Thơ
Cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện - Cần Thơ
Cấp lại Giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp) - Cần Thơ
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất - Cần Thơ
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Cần Thơ
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất - Cần Thơ
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Cần Thơ
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép - Cần Thơ
Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Cần Thơ
Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất - Cần Thơ
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm - Cần Thơ
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định - Cần Thơ
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Cần Thơ
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng - Cần Thơ
Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Cần Thơ
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn < 05 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng - Cần Thơ
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn ≥ 05 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án nhóm C - Cần Thơ
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Cần Thơ
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Cần Thơ
Cấp giấy phép hoạt động in - Cần Thơ
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Cần Thơ
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Cần Thơ
Cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông - Cần Thơ
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - Cần Thơ
Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng từ hạng 2 lên hạng 1) - Cần Thơ
Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 - Cần Thơ
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (đối với cá nhân) - Cần Thơ
Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (đối với tổ chức) - Cần Thơ
Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS loại 1) - Cần Thơ
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Cần Thơ
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Cần Thơ
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng - Cần Thơ
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Cần Thơ
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo - Cần Thơ
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn - Cần Thơ
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - Cần Thơ
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án - Cần Thơ
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Cần Thơ
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Cần Thơ
Cấp giấy phép di dời công trình - Cần Thơ
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Cần Thơ
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố - Cần Thơ
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước - Cần Thơ
Cho thuê nhà ở sinh viên - Cần Thơ
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Cần Thơ
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Cần Thơ
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực, cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh, thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh) - Cần Thơ
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (trường hợp cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh) - Cần Thơ
Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tại Hội đồng cấp thành phố - Cần Thơ
Đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tại Hội đồng cấp thành phố - Cần Thơ
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Cần Thơ
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực) - Cần Thơ
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Cần Thơ
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Cần Thơ
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Cần Thơ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Cần Thơ
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Cần Thơ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Cần Thơ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (trường hợp giấy phép được cấp hết hiệu lực) - Cần Thơ
Đăng ký dấu nghiệp vụ - Cần Thơ
Đăng ký lại dấu nghiệp vụ - Cần Thơ
Đăng ký sửa đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ - Cần Thơ
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm - Cần Thơ
Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất - Cần Thơ
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Cần Thơ
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Cần Thơ
Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất là cơ sở tôn giáo - Cần Thơ
Thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Cần Thơ
Thu hồi đất do bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Cần Thơ
Thu hồi đất do đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Cần Thơ
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Cần Thơ
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Cần Thơ
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Cần Thơ
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Cần Thơ
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất - Cần Thơ
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán - Cần Thơ
Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Cần Thơ
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép - Cần Thơ
Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Cần Thơ
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Cần Thơ
Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc địa chính - Cần Thơ
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất qui mô vừa và nhỏ - Cần Thơ
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Cần Thơ
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính - Cần Thơ
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Cần Thơ
Đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ - Cần Thơ
Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản - Cần Thơ
Cấp lại Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (Trong trường hợp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm hết hạn) - Cần Thơ
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Cần Thơ
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền - Cần Thơ
Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Cần Thơ
Xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông - Cần Thơ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học - Cần Thơ
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn < 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng - Cần Thơ
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn ≥ 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án nhóm C” - Cần Thơ
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (dự án nhóm A và B) - Cần Thơ
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Cần Thơ
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Cần Thơ
Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Cần Thơ
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Cần Thơ
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch trong nước - Cần Thơ
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Cần Thơ
Ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi - Cần Thơ
Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Cần Thơ
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong nước - Cần Thơ
Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch trong nước - Cần Thơ
Đăng ký việc xác định lại giới tính trong nước - Cần Thơ
Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác trong nước - Cần Thơ
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam) - Cần Thơ
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp cấp mới) - Cần Thơ
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Cần Thơ
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp bổ sung, sửa đổi) - Cần Thơ
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (trường hợp hết hiệu lực) - Cần Thơ
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp cấp mới) - Cần Thơ
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu) - Cần Thơ
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Cần Thơ
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (trường hợp hết hiệu lực) - Cần Thơ
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp cấp mới) - Cần Thơ
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Cần Thơ
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trường hợp hết hiệu lực) - Cần Thơ
Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón vô cơ - Cần Thơ
Giải quyết khiếu nại lần đầu - Cần Thơ
Giải quyết tố cáo - Cần Thơ
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp trung học phổ thông - Cần Thơ
Miễn, giảm học phí và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh trung học phổ thông ngoài công lập - Cần Thơ
Chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc cấp tỉnh quản lý - Cần Thơ
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông - Cần Thơ
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông đến từ tỉnh, thành phố khác - Cần Thơ
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Cần Thơ
Giải quyết khiếu nại lần đầu - Cần Thơ
Giải quyết khiếu nại lần hai - Cần Thơ
Giải quyết tố cáo - Cần Thơ
Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam - Cần Thơ
Đăng ký nuôi con nuôi của người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận người Việt Nam làm con nuôi - Cần Thơ
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Cần Thơ
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản - Cần Thơ
Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên - Cần Thơ
Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật - Cần Thơ

0
20