Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-CTH-BS783
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước
Thời hạn giải quyết: - 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận, huyện hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 03 ngày làm việc).
- 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận, huyện hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 03 ngày làm việc) (trường hợp cần thiết xác minh thực địa).
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân (Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam).
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ:
+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại phường, xã, thị trấn thì nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.
Khi đến nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc UBND phường, xã, thị trấn phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, xã, thị trấn.
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu tiếp nhận và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, trường hợp mất Phiếu tiếp nhận thì phải làm Tờ cam kết mất Phiếu tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu tiếp nhận và Giấy chứng minh nhân dân hoặc văn bản ủy quyền, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả nộp tiền và ký tên vào Sổ Địa chính; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ Bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định)
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất và Mảnh trích đo địa chính thửa đất hoặc trích lục bản đồ địa chính (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) 25.000 đồng/lần cấp
Có nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất 50.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Cần Thơ
Số hồ sơ:
T-CTH-BS783
Cơ quan hành chính:
Cần Thơ
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30