Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-005464-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ theo quy định sau đó viết phiếu nhận cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận chuyển giao hồ sơ đến phòng chuyên môn
Bước 4: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình ký hồ sơ và trả kết quả hoàn thành tại Bộ phận tiếp nhận
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu
Cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải có đủ các điều kiện dưới đây để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:
1. Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
3. Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng.
điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 4 kèm theo Nghị định này cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (có giá trị trong thời hạn 5 năm); trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có nhiệm vụ đại lý kinh doanh mặt hàng xăng dầu (Chủ thể là doanh nghiệp)
Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ do cơ quan phòng chống cháy nổ cấp tỉnh cấp
Chứng chỉ đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy; nội quy về phòng chấy chữa cháy của cơ quan Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cấp
Giấy chứng nhận an ninh trật tự do công an cấp
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường do sở Tài nguyên & môi trường cấp
Chứng chỉ, bằng cấp của các nhân viên đã học qua lớp nghiệp vụ bán xăng dầu
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để kinh doanh mặt hàng xăng dầu
Giấy chứng nhận kiểm định các phương tiện thiết bị đo lường do Sở Khoa học công nghệ cấp
Hợp đồng đại lý với bên giao đại lý hoặc công ty xăng dầu đầu mối
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
các huyện còn lại 150.000đ/1điểm kinh doanh
các huyện còn lại là 50.000đ/1điểm
Đối với các cá nhân kinh doanh xăng dầu tại Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay 100.000đ/1 điểm
Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay cho các doanh nghiệp, tập thể 300.000đ/1điểm kinh doanh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-005464-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
13