Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-005505-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm xúc tiến thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đăng ký tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại tại Việt nam nộp hồ sơ tại Sở Công Thương tỉnh Điện Biên. Lãnh đạo Sở chuyển hồ sơ thụ lý đến Trung tâm xúc tiến thương mại - Sở công Thương
Bước 2: Trung tâm xúc tiến thương mại xem xét xác nhận/không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại tại Việt nam trình lãnh đạo Sở ký
Bước 3: Sở Công Thương trả kết quả lại cho tổ chức yêu cầu
Công văn đăng ký (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận tổ chức hội chợ triển lãm thương mại - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-005505-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28