Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-006002-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương; Sở Tài Nguyên & Môi Trường; Sở Giao Thông Vận Tải
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ theo quy định sau đó viết phiếu nhận cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận chuyển giao hồ sơ đến phòng chuyên môn
Bước 4: Phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định trình ký hồ sơ và trả kết quả hoàn thành tại Bộ phận tiếp nhận
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
I. Trường hợp đăng ký đầu tư dự án không gắn với thành lập tổ chức kinh tế.
1. Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.
2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)
3. Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao quyết định thành lập/ giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức đối với nhà đầu tư là tổ chức.
4. Văn bản ủy quyền kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện (đối với nhà đầu tư là tổ chức).
5. Với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài những tài liệu ở khoản 1,2,3,4 thì còn cần thêm Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
II. Trường hợp đăng ký đầu tư dự án gắn với thành lập tổ chức kinh tế.
1. Với nhà đầu tư trong nước: Ngoài các tài liệu đăng ký trong trường hợp không thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải bổ sung thêm hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
2. Với nhà đầu tư nước ngoài: Ngoài các tài liệu đăng ký trong trường hợp không thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải bổ sung thêm:
• Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
• Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
Số bộ hồ sơ: Với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam: Nhà đầu tư nộp 2 bản đăng ký đầu tư. •Với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam: Nhà đầu tư nộp 2 bộ hồ sơ (trong đó ít nhất có một bộ hồ sơ gốc)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đầu tư dự án - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-006002-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26