Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-006427-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, sau khi có quyết định trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân: Cá nhân sau khi đã hoàn thành khóa học theo chương trình quy định của Bộ Giao thông vận tải tại cơ sở được phép đào tạo lái xe và được cấp chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trừ Giấy phép lái xe các hạng A1,A2 sẽ được dự sát hạch lái xe do Sở Giao thông vận tải tổ chức. Nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy phép lái xe
Bước 2: Đối với Sở: Sau khi hoàn thành kỳ sát hạch, căn cứ vào Quyết định công nhận trúng tuyển, Giám đốc Sở Giao thông vận tải ký cấp Giấy phép lái xe cho thí sinh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả giấy phép lái xe cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Những cá nhân không thuộc quản lý của địa phương phải có đăng ký tạm vắng, tạm trú theo mẫu của ngành công an trong thời gian tham gia các lớp đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe
Đơn đề nghị sát hạch cấp Giấy phép lái xe
Bản sao Giấy chứng minh thư dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo , trừ giấy phép lái xe các hạng A1, A2
Biên bản xác nhận kết quả kỳ sát hạch đạt yêu cầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới 30.000 VNĐ/ lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở giao thông vận tải quản lý sát hạch - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-006427-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
40