Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-007692-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận cơ chế một cửa tiếp nhận hồ sơ, nếu đủ thủ tục thì tiếp nhận và viết giấy hẹn lấy kết quả, nếu không đủ thủ tục thì giải thích, yêu cầu đáp ứng những thủ tục còn thiếu để bổ sung để đủ điều kiện cấp phép, nếu không đúng đối tượng thì giải thích cho tổ chức (hoặc cá nhân) và trả lại hồ sơ
Bước 2: Khi đủ thủ tục cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ chuyên môn giải quyết
Bước 3: Cán bộ phòng chuyên môn sẽ thẩm định, nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành trình Lãnh đạo Sở ký duyệt, sau đó sẽ chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cho tổ chức (hoặc cá nhân) xin cấp phép. Còn nếu hồ sơ trình chưa đạt yêu cầu chất lượng thì sẽ có văn bản trả lời sau đó chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại tổ chức (hoặc cá nhân) xin cấp phép
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức (hoặc cá nhân)
Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào (mẫu số 1)
Tờ khai đề nghị cấp phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện (mẫu số 02)
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phô tô)
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phô tô)
Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phô tô)
Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản phô tô)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt – Lào, mẫu số 01
Tải về
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt – Lào, mẫu số 2
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép liên vận Việt Lào 50.000 VNĐ lần/phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép vận tải Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ (trừ phương tiện vận tải của các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà nội) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-007692-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18