Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-014929-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra chuyên ngành bào vệ và kiểm dịch thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh đi lại khó khăn (Phải gửi hồ sơ qua các trạm bảo vệ thực vật huyện) thì thời hạn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn chứng chỉ buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tới Phòng Thanh tra chuyên ngành, Chi cục Bảo vệ thực vật, Số 311, Tổ 12, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ để nộp hồ sơ đăng ký. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật thì thụ lý để giải quyết. Nếu chưa đầy đủ hoặc không đúng thủ tục thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển cho bộ phận Kiểm tra, thẩm định. Trưởng phòng Thanh tra tổng hợp trình Chi cục trưởng ký duyệt, cấp giấy gia hạn Chứng chỉ buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật cho tổ chức, cá nhân. Thông báo cho tổ chức, cá nhân có hồ sơ không được duyệt biết rõ lý do
Bước 3: Trao giấy gia hạn chứng chỉ cho tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
Giấy khám sức khỏe do chung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trờ lên cấp và có gia trị trong thời hạn 06 tháng kề từ ngày cấp
Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do chi cục bảo vệ thực vật tổ chức
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề Buôn bán thuốc Bảo vệ Thực vật - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-014929-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9