Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-014981-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra chuyên ngành bào vệ và kiểm dịch thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã được phép quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trên các phương tiện thông tin của trung ương xin quảng cáo trên phương tiện thông tin của tỉnh Điện Biên đến Phòng Thanh tra Chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, địa chỉ Số 311, Tổ 12, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ để nộp hồ sơ. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật thì thụ lý để giải quyết. Nếu chưa đầy đủ hoặc không đúng thủ tục thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Trưởng phòng Thanh tra duyệt trương trình quảng cáo và trình Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật
Bước 3: Trả lời bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận cho các cá nhân hoặc đơn vị xin quảng cáo
Công văn đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Giấy chứng nhận đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật (bản sao hợp pháp)
Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-két quảng cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-014981-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24