Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-015000-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa, Chi cục Bảo vệ Thực vật
Thời hạn giải quyết: 24h kể từ khi có khai báo và đăng ký kiểm dịch của Tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp phải kéo dài quá 24h, cơ quan kiểm dịch thực vật phải báo cho chủ vật thể biết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm dịch hàng, đến Trạm Kiểm dịch nội địa, Chi cục Bảo vệ thực vật, địa chỉ Số 311, Tổ 12, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ để đăng ký kiểm dịch. Công chức kiểm dịch kiểm tra lô hàng cần được kiểm dịch và lấy mẫu để phân tích giám định về tình hình dịch hại
Bước 2: Chuyển mẫu kiểm dịch về phòng kiểm dịch thực vật tại Chi cục Bảo vệ Thực vật. Công chức kiểm dịch phân tích mẫu vật thể, giám định dịch hại và trả lời kết quả trong 24h
Bước 3: Sau khi có kết quả phân tích giám định, công chức kiểm dịch điền vào biểu mẫu "Kết quả Kiểm dịch", trao cho tổ chức, cá nhân giấy chứng nhận kiểm dịch
Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật
Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu hàng thực vật
Phiếu kết quả kiểm dịch thực vật
Giấy Chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí kiểm dịch thực vật tính theo từng lô hàng cụ thể Đính kèm phần hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-015000-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18