Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-015056-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng tập huấn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1.: Khi có văn bản pháp luật hoặc kiến thức chuyên môn mới về thuốc bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo thời gian và địa điểm tổ chức khóa học bồi dưỡng để các tổ chức, cá nhân đang hành nghề kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật biết và yêu cầu họ tham dự
Bước 2: Tổ chức lớp bồi dưỡng văn bản pháp luật hoặc kiến thức chuyên môn mới về thuốc bảo vệ thực vật cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân
Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật 03 ngày do học viên tự đóng góp tùy theo số lượng học viên trong khóa
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đã tham gia bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-015056-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
45