Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-016644-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp địa chỉ số 101, đường 7/5, phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật thì thụ lý để giải quyết. Nếu chưa đầy đủ hoặc không đúng thủ tục thì trả lại và nói rõ lý do.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập tổ thẩm định với ít nhất 03 thành viên là cán bộ kỹ thuật để tiến hành xác minh các điều kiện cần thiết theo quy định sản xuất kinh doanh giống cây rồng lâm nghiệp chính của tổ chức,cá nhân.
Bước 3: Tổ thẩm định trình biên bản thẩm định lên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét ra quyết định cấp hay không cấp giấy chứng nhận cho chủ đơn và lý do bác đơn
Bước 4: Trao giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
1. Tổ chức, cá nhân vừa sản xuất vừa kinh doanh hoặc chỉ kinh doanh giống cây có tên trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính (gọi chung là chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp) phải có các giấy chứng nhận sau đây mới được tiến hành hoạt động:
a/. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b/. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính nếu đảm bảo các điều kiện qui định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 của Pháp lệnh giống cây trồng.
3. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính nhưng không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh thì không cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.
Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (mẫu biểu 09)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
Bản mô tả doanh nghiệp (Bao gồm cả thành phần nhân sự)
Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất, kinh doanh giống cây trồng của đơn vị
Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/ kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (mẫu biểu 09)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-016644-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
16