Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-017421-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bứơc 1: Tổ chức có nhu cầu sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp lập hồ sơ nộp về Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định ( số 101 đường 7/5, Phường Tân Thanh thành phố Điện Biên Phủ). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật thì thụ lý để giải quyết. Nếu chưa đầy đủ hoặc không đúng thủ tục thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Chi Cục Lâm nghiệp kiểm tra, làm các thủ tục trình Giám đốc Sở ký Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức
Bước 3: Trao giấy chứng nhận cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sản xuất, kinh doanh các loại giống có trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm chất lượng giống theo đăng ký và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng giống do mình sản xuất, kinh doanh.
Chủ cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp trong quá trình sản xuất giống phải có sổ nhật ký ghi chép các công đoạn sản xuất giống.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 19 còn phải thực hiện các quy định về vận chuyển, bảo quản hàng hoá theo pháp lệnh chất lượng hàng hoá và thực hiện các quy định về cân, đong, đo, đếm theo Pháp lệnh đo lường.
Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (mẫu biểu 09)
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-017421-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25