Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-018966-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN
- 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hoạt động quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN
- 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chuẩn bị hồ sơ, nộp tại Chi cục Thủy lợi
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên (số nhà 602 - đường 7/5 - thành phố Điện Biên Phủ). Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu đầy đủ hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Thủy lợi thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Đối với hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì làm thủ tục trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT ký duyệt, trình UBND tỉnh cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.
- Đối với hoạt động quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì làm thủ tục trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT ký duyệt, trình UBND tỉnh cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.
- Đối với hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì làm thủ tục trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT ký duyệt, trình UBND tỉnh cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.
Bước 3: Tiếp nhận Giấy phép từ UBND tỉnh chuyển về và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT)
Bản sao giấy phép đã được cấp
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép)
Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-018966-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
10