Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-019120-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục tưởng Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra, Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Thú y gửi hồ sơ đến Phòng Thanh tra, Chi cục Thú y số 244, tổ 11 Phường Him lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật thì thụ lý để giải quyết. Nếu chưa đầy đủ hoặc không đúng thủ tục thì trả lại và nói rõ lý do
Bước 2: Chuyển hồ sơ cho bộ phận thẩm định kiểm tra, làm các thủ tục trình Chi cục Trưởng ký cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề cho cá nhân
Bước 3: Trao chứng chỉ hành nghề cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có bằng cấp phù hợp với chuyên môn hành nghề. Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp
Có đạo đức nghề nghiệp
Có phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề
Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề thú y
Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:
Ngoài những điều kiện về bằng cấp chuyên môn được quy định tại khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y (sau đây được gọi là Nghị định số 33/2005/NĐ-CP) thì điều kiện về bằng cấp quy định tại các điểm a, d khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:
a) Đối với người hành nghề chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa được cấp chứng chỉ hành nghề nếu có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên môn thú y do Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chi cục Thú y cấp tỉnh) hoặc do các Dự án nước ngoài cấp.
b) Đối với chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (sau đây được gọi chung là thuốc thú y) được cấp chứng chỉ hành nghề nếu có bằng kỹ sư chăn nuôi hoặc giấy chứng nhận có trình độ trung cấp thú y hoặc trung cấp chăn nuôi thú y do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
Điều kiện về sức khỏe:
Điều kiện về sức khỏe đối với người hành nghề thú y được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP.
Người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp
Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Thú y (tự viết)
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cuả Chính quyền địa phương)
Giấy khám sức khoẻ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh danh thuốc thú y 25.000đ/ chứng chỉ
Phí Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y 125.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Thú y - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-019120-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29