Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-019423-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức của Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế). 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế)
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo quy định
- Phòng Nghiệp vụ Đối ngoại có trách nhiệm xem xét hồ sơ, làm văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép cơ quan, tổ chức tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh
Bước 3: - Trường hợp từ chối cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo tại tỉnh: công chức tại Phòng Nghiệp vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ trả lời cơ quan, tổ chức bằng văn bản của Sở Ngoại vụ lý do từ chối
- Trường hợp cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo tại tỉnh: Nhận Văn bản tại Phòng Nghiệp vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ. Công chức yêu cầu người đến nhận Văn bản ký nhận Văn bản. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu
- Thời gian trao trả Văn bản: buổi sáng từ 8h00 đến 10h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần
Đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam tổ chức hội nghị, hội thảo, văn bản xin phép cần nêu rõ:
+ Mục đích của hội nghị, hội thảo
+ Nội dung của hội nghị, hội thảo
+ Thời gian và địa điểm tổ chức; địa điểm thăm quan, khảo sát (nếu có)
+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài
+ Nguồn kinh phí
+ Ý kiến của cơ quan liên quan (nếu có)
Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo, văn bản xin phép cần nêu rõ:
+ Mục đích của hội nghị, hội thảo
+ Nội dung của hội nghị, hội thảo
+ Thời gian và địa điểm tổ chức; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)
+ Thành phần tham gia tổ chức và số lượng đại biểu nước ngoài và đại biểu Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-019423-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25