Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-019759-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (tổ chức, cá nhân có thể xin mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở văn hoá, thể thao và Du lịch)
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: buổi sáng từ 8h đến 10h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: + Trường hợp từ chối cấp Giấy tiếp nhận: công chức tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lý do từ chối.
+ Trường hợp cấp Giấy tiếp nhận:
Nhận Giấy tiếp nhận tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công chức yêu cầu người đến nhận Giấy tiếp nhận ký nhận Giấy tiếp nhận, trao Giấy tiếp nhận cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu.
- Thời gian trao trả Giấy phép: buổi sáng từ 8h đến 10h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần.
Đơn xin phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn (theo mẫu)
Giấy giới thiệu của người trực tiếp đến xin phép biểu diễn
Giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn
Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn
Danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên tham gia…
Hợp đồng biểu diễn giữa đoàn với ca sĩ, diễn viên không thuộc đoàn
Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trong chương, trình tiết mục, vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Các đơn vị nghệ thuật được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 73/1999/ NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nộp bản sao có công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-019759-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [4]
Cấp Giấy phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp - Điện Biên
Cho phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp - Điện Biên
Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (bao gồm: đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thuộc địa phương) - Điện Biên
Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam đã được cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn (đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội; chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng ăn uống, điểm vui chơi giải trí công cộng) - Điện Biên

0
11