Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-019772-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (tổ chức, cá nhân có thể xin mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở văn hoá, thể thao và du lịch)
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổ chức, cá nhân có thể nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường Bưu điện). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: buổi sáng từ 8h đến 10h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: + Trường hợp từ chối cấp Quyết định: công chức tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trả lời bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lý do từ chối.
+ Trường hợp cấp Quyết định:
Nhận Quyết định tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo bước sau:
- Công chức trả Quyết định viết Biên lai thu tiền phí. Người nhận Quyết định nộp phí cho công chức tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.
- Sau khi thu phí, công chức yêu cầu người đến nhận Quyết định ký nhận Quyết định, trao Quyết định cho người đến nhận.
* Trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ và tiền phí qua đường Bưu điện, công chức tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” viết Biên lai thu tiền phí và gửi Quyết định, kèm theo Biên lai thu tiền phí cho tổ chức, cá nhân theo đường Bưu điện.
- Thời gian trao trả Thẻ: buổi sáng từ 8h đến 10h30, buổi chiều từ 14h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần.
Đơn xin thực hiện quảng cáo (theo mẫu)
Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo)
Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng
Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo
Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng
Đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp đối với quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại các khoản 4 và 6 Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP
Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mãi của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pano và các hình thức tương tự có diện tích Từ 40 m2 trở lên: 600.000 đồng/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano. - Từ 30 m2 đến dưới 40 m2: 500.000 đồng/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano. - Từ 20 m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano. - Từ 10 m2 đến dưới 20 m2: 200.000 đồng/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano. - Dưới 10 m2: 100.000 đồng/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1 cái. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng zôn (bao gồm cả băng zôn dọc và băng zôn ngang): 50.000 đồng/cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1 giấy phép). Trường hợp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương tự nêu trên.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép thực hiện Quảng cáo (trên bảng, biển, pano, băng zôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-019772-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13