Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-021140-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tố cáo trực tiếp đến Sở tư pháp hoặc gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện cho Giám đốc Sở Tư pháp theo địa chỉ: Số 28 - phố 20 - phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ
Bước 2: Xử lý đơn tố cáo
Công chức văn thư thuộc bộ phận Văn phòng tiếp nhận đơn tố cáo, vào sổ trình Giám đốc Sở giao cho Thanh tra Sở tham mưu giải quyết:
- Thanh tra Sở xem xét nội dung đơn tố cáo của người tố cáo và xử lý như sau:
- Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải thụ lý để giải theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật khiếu nại, tố cáo
- Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo thì phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết.
- Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.
Bước 3: Giải quyết tố cáo
Thanh tra Sở tham mưu trình Giám đốc Sở quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. Khi có quyết định thụ lý đơn tố cáo thì thông báo cho người tố cáo về việc đã thụ lý giải quyết tố cáo. Đơn vị, công chức được Giám đốc Sở giao trách nhiệm tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết. Sau đó trình Giám đốc Sở ban hành quyết định giải quyết tố cáo.
Bước 4: Gửi quyết định xử lý
Thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo nếu người đó yêu cầu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;
Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.
Đơn tố cáo
Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc tố cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo (Sở Tư pháp) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-021140-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13