Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-032568-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Y tế Dự pHòng tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện thị, thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ sở kinh doanh
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày thẩm định cơ sở hành nghề
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nộp hồ sơ, Sau khi nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý nếu đầy đủ ghi phiếu tiếp nhận cho người yêu cầu.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, thông báo cho người yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 2: - Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở, lập biên bản thẩm định nếu đầy đủ điều kiện thì ra Quyết định cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Giám đốc Sở Y tế ký, trường hợp không cấp có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho người yêu cầu.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản cam kết đảm bảo đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy khám sức khoẻ
Kết quả xết nghiệm người lành mang trùng của người sản xuất. hoặc người bán hàng
Bản kê khai trang thiết bị , cơ sở vật chất - kỹ thuật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm. Mãu 2 ( ban hành kèm theo QĐ số 11/2006/ QĐ- BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng BYT)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Mãu 1 (ban hành kèm theo QĐ số 11/2006/ QĐ- BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng BYT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 50. 000 đồng / 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của sở y tế - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-032568-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18