Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-056951-SĐ
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu
- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bằng, chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình qua bưu điện đến Sở Giáo dục & Đào tạo. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.
Khi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, người yêu cầu phải xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là những người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Bước 2: Sở Giáo dục & Đào tạo đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc cấp bản sao cho người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu; Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện; Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì Sở Giáo dục & Đào tạo trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 3: Thu lệ phí và trả bản sao hoặc gửi qua đường bưu điện cho người đề nghị (Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao)
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 9.500 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [19]
Bổ nhiệm công chứng viên - Điện Biên
Đăng ký danh sách đấu giá viên - Điện Biên
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Điện Biên
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư - Điện Biên
Cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Điện Biên
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư - Điện Biên
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Điện Biên
Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ - Điện Biên
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Điện Biên
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần - Điện Biên
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Điện Biên
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường cấp huyện - Điện Biên
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông - Điện Biên
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông - Điện Biên
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học - Điện Biên
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông - Điện Biên
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học - Điện Biên
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên - Điện Biên
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam - Điện Biên
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-056951-SĐ
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20