Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-056951-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục trung học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp gửi yêu cầu qua đường bưu điện thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu (có dấu của bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (Bản sao)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông viết đơn xin cấp bản sao
Bước 2: Xin xác nhận đã được cấp bằng tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp của nhà trường nơi học sinh học lớp cuối cấp
Bước 3: Phòng Giáo dục trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với bảng ghi điểm thi hoặc danh sách trúng tuyển lưu tại sở, nếu chính xác sẽ cấp bản sao
Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp có xác nhận lý do mất bằng, hỏng bằng, mất bản sao của chính quyền hoặc cơ quan công an cấp xã (phường)
Xác nhận đã được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông của nhà trường nơi học sinh học lớp cuối cấp
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Ảnh cỡ 3 x 4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc 3.000đ/bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-056951-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19