Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-085599-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong trường hợp cần xác minh, kiểm tra thời hạn không quá 5 ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh phải nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản chính giấy khai sinh cũ ( nếu có) cho công chức Phòng Tư pháp. Trong trường hợp cần kiểm tra về thân nhân, nơi cư trú của người xin cấp lại bản chính giấy khai sinh, công chức tư pháp có thể yêu cầu đương sự xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan để xác định tư cách cá nhân của người đó
Bước 2: Công chức tư pháp kiểm tra tờ khai và các giấy tờ liên quan do đương sự xuất trình. Nếu thếy đã đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì công chức của Phòng tư pháp căn cứ vào sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào bản chính giấy khai sinh và ghi rõ " cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính giấy khai sinh và ghi vào phần ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh theo quy định, chuyển Trưởng Phòng Tư pháp duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký cấp cho đương sự một bản chính giấy khai sinh, bản sao cấp theo yêu cầu của đương sự.
- Nếu tờ khai và các giấy tờ đương sự phải xuất trình còn thiếu thì yêu cầu bổ sung; nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại đương sự và phải nói rõ lý do.
Nộp bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-085599-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
6