Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-085725-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu. Trường hợp nhận yêu cầu qua đường bưu điện thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch gốc liên hệ trực tiếp với công chức Phòng Tư pháp huyện hoặc gửi yêu cầu cấp bản sao từ sổ hộ tịch qua đường bưu điện
Bước 2: Sau khi nhận và kiểm tra giấy tờ do đương sự xuất trình thấy đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, Công chức tư pháp ghi vào bản sao giấy tờ hộ tịch theo đúng nội dung ghi trong sổ hộ tịch đang lưu trữ tại Ủy ban nhân dân huyện, chuyển Trưởng phòng Tư pháp kiểm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký, cấp cho đương sự (số lượng bản sao theo yêu cầu)
Người được cấp bản chính phải xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
Người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền, người thân thích của người được cấp lại bản chính đã chết ngoài giấy tờ của người được cấp bản chính trên dây còn phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc
Nếu gửi đề nghị cấp bản sao từ sổ hộ tịch gốc qua đường bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ trên đây (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-085725-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
9