Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-086027-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người đi khai tử nộp hồ sơ theo quy định cho công chức tư pháp- hộ tịch xã.
- Công chức tư pháp -hộ tịch tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Đối với các trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ phải giải quyết ngay trong ngày làm việc thì công chức tư pháp hộ tịch tham mưu trình Chủ tịch giải quyết.
- Trong trường hợp công chức tư pháp- hộ tịch không biết rõ nơi cư trú của người chết và không biết rõ về người đi khai tử thì yêu cầu người đi khai tử xuất trình giấy tờ về hộ khẩu có ghi tên người chết để xác định thẩm quyền đăng ký khai tử và giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai tử để kiểm tra.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn đương sự hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp không đúng thẩm quyền thì công chức tư pháp - hộ tịch hướng dẫn đương sự đến Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết.
Bước 2: Sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp- hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết:
- Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.
- Giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết; địa điểm chết và nguyên nhân chết.
Người đi khai tử phải nộp giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-086027-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20