Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-086035-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xóa đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người Đăng ký Khai tử cho một người bị Tòa án tuyên bố đã chết hoặc đề nghị xóa đăng ký khai tử đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết còn sống trở về nộp quyết định của Tòa án cho công chức tư pháp- hộ tịch xã. Trong trường hợp cần xác minh, người đi đăng ký khai tử xuất trình các giấy tờ tùy thân, Sổ hộ khẩu có ghi tên người chết để kiểm tra
Bước 2: Sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp- hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.
- Nếu sau khi đã đăng ký khai tử mà người đó còn sống trở về, được Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố là đã chết, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án về việc hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó đã chết để xóa tên người đó trong Sổ đăng ký khai tử,và thu hồi giấy chứng tử.
Quyết định của Tòa án về việc tuyên bố người đã chết
Quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố là đã chết
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Đăng ký Khai tử cho một người bị Tòa án tuyên bố đã chết hoặc đề nghị xóa đăng ký khai tử đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết còn sống trở về - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-086035-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
11