Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-086067-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh quá hạn nộp các giấy tờ theo quy định cho công chức tư pháp- Hộ tịch xã
Bước 2: - Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy khai sinh. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đăng ký quá hạn". Bản sao cấp theo yêu cầu của đương sự.
- Nếu người đi khai sinh quá hạn chưa đủ thủ tục hồ sơ hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thì công chức tư pháp- hộ tịch giải thích rõ và yêu cầu đương sự xuất trình thêm các giấy tờ khác để xác minh hoặc hướng dẫn đương sự đến Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền giải quyết.
Người đi đăng ký khai sinh quá hạn phải nộp giấv chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn)
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
Trong trường hợp công chức Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.
Đối với trường hợp đi khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ, thì xuất trình cho cán bộ tư pháp- hộ tịch các hồ sơ giấy tờ để đối chiếu, xem xét theo khoản 4 Điều 45 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh quá hạn (việc sinh chưa đăng ký trong thời hạn 60 ngày) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-086067-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
12