Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-086326-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ( riêng bổ sung hộ tịch thì giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ); nếu cần phải xác minh thêm không qua 5 ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nộp tờ khai theo mẫu quy định cho công chức tư pháp- hộ tịch xã
- Trong trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng mà đã ly hôn hoặc người kia đã chết thì phải xuất trình trích lục bản án/quyết định có hiệu lực của Tòa án về việc cho ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử.
- Công chức tư pháp- hộ tịch có thể yêu cầu đương sự xuất trình giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra nếu chưa biết rõ về người đó.
Bước 2: Sau khi kiểm tra thấy đủ điều kiện theo quy định, công chức Tư pháp xã làm thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cấp cho đương sự Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-086326-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
12