Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-086336-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Điều chỉnh sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người yêu cầu Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh nộp hồ sơ theo quy định cho công chức tư pháp hộ tịch xã.
- Công chức tư pháp- hộ tịch xã kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ thì thụ lý giải quyết.
Bước 2: - Công chức tư pháp- hộ tịch căn cứ vào bản chính giấy khai sinh và các giấy tờ khác do đương sự xuất trình để ghi điều chỉnh trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh ( sổ đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký khai tử, giấy chứng tử...), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận việc điều chỉnh
Bản chính Giấy khai sinh
Các Giấy tờ khác có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh) - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-086336-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9