Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DBI-086343-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính - Ủy quyền cho người khác thực hiện
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận được yêu cầu. Nếu người yêu cầu gửi thư qua đường bưu điện thì thời hạn giải quyết là 3 ngày kể từ ngày nhận được thư yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao từ giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người yêu cầu cấp bản sao trong trường hợp trực tiếp phải xuất trình với Công chức tư pháp- hộ tịch xã chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác.
- Trường hợp ngừời yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền; cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế hợp pháp còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh mình là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.
- Trường hợp gửi yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi đầy đủ các giấy tờ nêu trên ( bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
Bước 2: - Khi xem xét đã đủ thủ tục theo quy định, công chức tư pháp hộ tịch xã ghi vào bản sao giấy tờ hộ tịch theo quy định
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký cấp cho đương sự bản sao từ sổ đăng ký hộ tịch. Số lượng theo yêu cầu của đương sự.
Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện xin cấp bản sao)
Giấy yêu cầu cung cấp bản sao qua đường bưu điện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Điện Biên
Số hồ sơ:
T-DBI-086343-TT
Cơ quan hành chính:
Điện Biên
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
6